Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. marca 2007 - Štrasburg

4. Zasadnutie Európskej rady (8. - 9. marec 2007) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Európskej rady a vyhlásenie Komisie: Zasadnutie Európskej rady (8. - 9. marec 2007)

Frank-Walter Steinmeier (úradujúci predseda Rady) uviedol správu a Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer za skupinu ITS, Jim Allister nezávislý poslanec, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier a Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia