Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0156(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0004/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0004/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2007 - 5.1
CRE 14/03/2007 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0065

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

5.1. Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD)) - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ewa Klamt (A6-0004/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ewa Klamt (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0065)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Geoffrey Van Orden σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου