Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2540(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0100/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0100/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2007 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0066

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

5.2. Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο188 του Κανονισμού, από τους ακόλουθους βουλευτές: Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, σχετικά με τον αριθμό και τη σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (B6-0100/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0066)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου