Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2540(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0100/2007

Ingivna texter :

B6-0100/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.2

Antagna texter :

P6_TA(2007)0066

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

5.2. Antalet interparlamentariska delegationer och antalet ledamöter i dessa (omröstning)

Förslag till beslut inlämnat i enlighet med artikel 188 i arbetsordningen, av följande ledamöter: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, och Bruno Gollnisch för ITS-gruppen, om de interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (B6-0100/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0066)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy