Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0078/2007

Debatter :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0072

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

5.8. Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 och B6-0095/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0078/2007

(ersätter B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 och B6-0095/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis och Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen,
Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes och Achille Occhetto för PSE-gruppen,
Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,
Angelika Beer, Jill Evans och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen,
André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen och Jens Holm för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0072)

Inlägg om omröstningen:

- Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen begärde att omröstning med namnupprop skulle hållas om punkt 1, andra delen, och punkt 9. (Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig denna begäran.)

- Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy