Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2007 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


5.1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

5.2. Aantal en samenstelling van de interparlementaire delegaties (stemming)

5.3. Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (stemming)

5.4. Afzet van vlees afkomstig van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden * (stemming)

5.5. Bekrachtiging van het verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 van de IAO * (stemming)

5.6. Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie (stemming)

5.7. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake luchtdiensten (stemming)

5.8. Non-proliferatie en nucleaire ontwapening (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid