Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2007 г. - Страсбург

12. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0012/2007).

Въпрос 1 (Laima Liucija Andrikienė): По-нататъшна ратификация на Конституцията на ЕС.

Gernot Erler (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 2 (Claude Moraes): Напредък по рамковото решение относно борбата срещу расизма и ксенофобията.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Emine Bozkurt (в качеството на заместник на автора), Jörg Leichtfried и Laima Liucija Andrikienė.

Въпрос 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Възрастово ограничение за електронни игри с насилие.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Inger Segelström.

Изказа се Marie Panayotopoulos-Cassiotou относно превода на заглавието на въпроса й.

Gernot Erler отговори на уточняващ въпрос на Paul Rübig.

Въпрос 4 (Sarah Ludford): Борба с корупцията.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Chris Davies (в качеството на заместник на автора) и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 5 (Glenis Willmott): Европейски манифест относно рака на шийката на матката.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Glenis Willmott.

Въпрос 6 (Bernd Posselt): Преговори за присъединяване на Хърватия.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Reinhard Rack и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 7 (Sajjad Karim): Положението в Зимбабве.

Въпрос 8 (Eoin Ryan): Отношенията на ЕС със Зимбабве.

Gernot Erler отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Fiona Hall (в качеството на заместник на автора), Brian Crowley (в качеството на заместник на автора) и Jim Allister.

Въпрос 9 (Dimitrios Papadimoulis): Член 301 от Наказателния кодекс на Турция.

Gernot Erler отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Kyriacos Triantaphyllides (в качеството на заместник на автора) и Panagiotis Beglitis.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълния стенографски протокол).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност