Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

12. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0012/2007).

Fråga 1 (Laima Liucija Andrikienė): Fortsatt ratificering av EU:s konstitution.

Gernot Erler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews och Danutė Budreikaitė.

Fråga 2 (Claude Moraes): Framsteg avseende rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

Gernot Erler besvarade frågan samt följdfrågor från Emine Bozkurt (ersättare för frågeställaren), Jörg Leichtfried och Laima Liucija Andrikienė.

Fråga 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Åldersgräns för elektroniska spel.

Gernot Erler besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Inger Segelström.

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou yttrade sig om översättningen av rubriken på sin fråga.

Gernot Erler besvarade en följdfråga från Paul Rübig.

Fråga 4 (Sarah Ludford): Att bekämpa korruption.

Gernot Erler besvarade frågan samt följdfrågor från Chris Davies (ersättare för frågeställaren) och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 5 (Glenis Willmott): Europeiskt upprop om livmodershalscancer.

Gernot Erler besvarade frågan samt en följdfråga från Glenis Willmott.

Fråga 6 (Bernd Posselt): Kroatiens anslutningsförhandlingar.

Gernot Erler besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Reinhard Rack och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 7 (Sajjad Karim): Zimbabwe.

Fråga 8 (Eoin Ryan): EU:s förbindelser med Zimbabwe.

Gernot Erler besvarade frågorna samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Inger Segelström.

Fråga 9 (Dimitrios Papadimoulis): Artikel 301 i den turkiska strafflagen.

Gernot Erler besvarade frågan samt följdfrågor från Kyriacos Triantaphyllides (ersättare för frågeställaren) och Panagiotis Beglitis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy