Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.05 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

13. Utnämningar inom de interparlamentariska delegationerna (talmanskonferensens förslag)

Talmannen meddelade att han mottagit talmanskonferensens förslag till utnämningar inom delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien, delegationen för förbindelserna med Indien och delegationen för förbindelserna med Afghanistan.

Omröstning: torsdagen den 15.03.2007 kl. 12.00.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: torsdagen den 15.03.2007 kl. 10.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy