Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2007 г. - Страсбург

14. Хепатит C (писмена декларация)

Декларация 87/2006, внесена от членовете на Парламента Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, относно хепатит C, е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 116, параграф 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана, заедно с имената на подписалите я, в Приетите текстове от заседанието на 29.03.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност