Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

14. Hepatit C (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 87/2006 som ingivits av Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer om hepatit C hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 29.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy