Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0002/2007

Ingivna texter :

O-0002/2007 (B6-0009/2007)

Debatter :

PV 14/03/2007 - 15
CRE 14/03/2007 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

15. Reform av EU:s handelspolitiska instrument (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0002/2007) från Enrique Barón Crespo, för utskottet INTA, till kommissionen: Kommissionens grönbok och offentligt samråd om en eventuell reform av EU:s handelspolitiska instrument (B6-0009/2007)

Ignasi Guardans Cambó (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-DE-gruppen, David Martin för PSE-gruppen, Gianluca Susta för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Béla Glattfelder, Kader Arif, Leopold Józef Rutowicz, Daniel Caspary, Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Francisco Assis, Benoît Hamon och Peter Mandelson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy