Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2169(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0034/2007

Ingivna texter :

A6-0034/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 16
CRE 14/03/2007 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.7
CRE 15/03/2007 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0078

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

16. Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller (debatt)
CRE

Betänkande om hur respekten för stadgan om de grundläggande rättigheterna skall upprätthållas i kommissionens lagstiftningsförslag: Metoder för en systematisk och strikt kontroll (2005/2169(INI)) - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

Johannes Voggenhuber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Riccardo Ventre (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Kinga Gál för PPE-DE-gruppen, Claudio Fava för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Daniel Hannan, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Maria da Assunção Esteves och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 15.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy