Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2221(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0025/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0080

Протокол
Сряда, 14 март 2007 г. - Страсбург

17. Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга страна - Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга (2006/2222(INI)) - Комисия по външни работи. Докладчик: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент към Съвета относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга (2006/2221(INI)) - Комисия по външни работи. Докладчик: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Luis Yañez-Barnuevo García представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Willy Meyer Pleite представи доклада.

Изказа се Peter Mandelson (член на Комисията).

Изказаха се: Miguel Angel Martínez Martínez (докладчик по становището на комисията DEVE), Małgorzata Handzlik (докладчик по становището на комисията INTA), Gianluca Susta (докладчик по становището на комисията INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, от името на групата PSE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite и Bogusław Sonik.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 15.03.2007 г. и точка 5.9 от протокола от 15.03.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност