Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2221(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0025/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0080

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg

17. Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater - Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för ett associeringavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och centralamerikanska stater å andra sidan (2006/2222(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för ett associeringavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (2006/2221(INI)) - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Luis Yañez-Barnuevo García redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Willy Meyer Pleite redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Miguel Angel Martínez Martínez (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Małgorzata Handzlik (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Gianluca Susta (föredragande av yttrande från utskottet INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Raimon Obiols i Germà för PSE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite och Bogusław Sonik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 15.03.2007 och punkt 5.9 i protokollet av den 15.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy