Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επίπληξη βουλευτή
 3.Δήλωση του Βερολίνου (συζήτηση)
 4.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)
  
5.3.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών * (ψηφοφορία)
  
5.5.Κύρωση της σύμβασης της ΔΟΕ του 2006 για τη ναυτική εργασία * (ψηφοφορία)
  
5.6.Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
5.7.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  
5.8.Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ευρωμεσογειακές σχέσεις - Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (συζήτηση)
 10.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 11.Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Μέλη των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)
 14.Ηπατίτιδα C (γραπτή δήλωση)
 15.Μεταρρύθμιση των μέσων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (συζήτηση)
 17.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής - Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (συζήτηση)
 18.Αγνοούμενοι στην Κύπρο (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (166 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (114 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (274 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (271 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (156 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (154 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου