Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 14 maart 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Berisping van een lid
 3.Verklaring van Berlijn (debat)
 4.Bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 maart 2007) (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Aantal en samenstelling van de interparlementaire delegaties (stemming)
  
5.3.Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (stemming)
  
5.4.Afzet van vlees afkomstig van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden * (stemming)
  
5.5.Bekrachtiging van het verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 van de IAO * (stemming)
  
5.6.Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie (stemming)
  
5.7.Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake luchtdiensten (stemming)
  
5.8.Non-proliferatie en nucleaire ontwapening (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Euromediterrane betrekkingen - Totstandbrenging van de Euromediterrane vrijhandelszone (debat)
 10.Bosnië en Herzegovina (debat)
 11.Toekomst van de Europese vliegtuigbouw (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 13.Benoeming in interparlementaire delegaties (voorstel van de Conferentie van voorzitters)
 14.Hepatitis C (schriftelijke verklaring)
 15.Hervorming van de beleidsinstrumenten van de EU op handelsgebied (debat)
 16.Naleving Handvest van de grondrechten in wetgevingsvoorstellen van de Commissie: methode voor stelselmatig en strikt toezicht (debat)
 17.Associatieovereenkomst EU/Midden-Amerika - Associatieovereenkomst EU/Andes-gemeenschap (debat)
 18.Vermiste personen op Cyprus (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (152 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (142 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (270 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (270 kb) 
 
Notulen (195 kb) Presentielijst (65 kb) Stemmingsuitslagen (141 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (148 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid