Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Prickning av en ledamot
 3.Berlinförklaringen (debatt)
 4.Europeiska rådets möte (8-9 mars 2006) (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Statistik över migration och internationellt skydd ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Antalet interparlamentariska delegationer och antalet ledamöter i dessa (omröstning)
  
5.3.Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ***I (omröstning)
  
5.4.Saluföring av kött från nötkreatur som är högst tolv månader * (omröstning)
  
5.5.Ratificering av ILO:s konsoliderade konvention om sysselsättning till sjöss från 2006 * (omröstning)
  
5.6.Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen (omröstning)
  
5.7.Avtal om lufttrafik mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (omröstning)
  
5.8.Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Relationerna i Europa-Medelhavsområdet - Inrättande av en frihandelszon för Europa-Medelhavsområdet (debatt)
 10.Bosnien och Hercegovina (debatt)
 11.Den europeiska flygindustrins framtid (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Utnämningar inom de interparlamentariska delegationerna (talmanskonferensens förslag)
 14.Hepatit C (skriftlig förklaring)
 15.Reform av EU:s handelspolitiska instrument (debatt)
 16.Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller (debatt)
 17.Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater - Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen (debatt)
 18.Saknade personer i Cypern (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (153 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (111 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (244 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (270 kb) 
 
Protokoll (193 kb) Närvarolista (66 kb) Omröstningsresultat (137 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (149 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy