Indiċi 
Minuti
PDF 197kWORD 111k
L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Twissija lil Membru Parlamentari
 3.Dikjarazzjoni ta' Berlin (dibattitu)
 4.Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8 u 9 ta' Marzu 2007) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Statistiki tal-Komunità dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.In-numru u l-kompożizzjoni numerika tad-delegazzjonijiet interparlamentari (votazzjoni)
  
5.3.Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  
5.4.Tqegħid fis-suq ta' laħam ta' bovini ta' eta' ta' mhux aktar minn tnax-il xahar * (votazzjoni)
  
5.5.Ratifika tal-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006 * (votazzjoni)
  
5.6.Servizzi soċjali ta' interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
5.7.Ftehim dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika (votazzjoni)
  
5.8.Diżarmament u non-proliferazzjoni nukleari (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 9.Relazzjonijiet Ewro-Mediterranji - Il-bini taz-zona Euro-Mediterranja ta' kummerċ ħieles (dibattitu)
 10.Bożnja Ħerżegovina (dibattitu)
 11.Il-futur tal-Kostruzzjoni Aeronawtika Ewropea (dibattitu)
 12.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)
 13.Nomina fid-delegazzjonijiet interparlamentari (proposta tal-Konferenza tal-Presidenti)
 14.Epatite Ċ (dikjarazzjoni bil-miktub)
 15.Riforma ta' l-istrumenti tal-politika kummerċjali ta' l-UE (dibattitu)
 16.Konformità tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali: metodoloġija għall-monitoraġġ strett u sistematiku (dibattitu)
 17.Negozjar ta' ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali - Negozjar ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Andina (dibattitu)
 18.Persuni li għebu f'Ċipru (dibattitu)
 19.Aġenda għas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Twissija lil Membru Parlamentari

Il-President ħabbar li beda proċedura, skond l-Artikoli 9 u 147(3), tar-Regoli ta' Proċedura, kontra Maciej Marian Giertych, u, wara li l-bieraħ sema', fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali, lill-Membru kkonċernat, li tah twissija talli ppubblika ktejjeb taħt l-isem tal-Parlament Ewropew, bi sfond ksenofobiku, li kien diġà kkundannat mill-Bureau fl-1 ta' Marzu 2007.

Għalhekk qara biċċa mit-test ta' l-ittra li hu bagħat lill-Membru, u għarraf li f'dan ir-rigward għadda komunikazzjoni lill-Bureau, lill-presidenti tal-gruppi politiċi u lill-korpi li dan il-Membru jipparteċipa fihom, jiġifieri l-Kumitat AFET u d-delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati Uniti.


3. Dikjarazzjoni ta' Berlin (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Dikjarazzjoni ta' Berlin

Il-President, wara li seħaq li l-Konferenza tal-Presidenti kienet tatu l-awtorità biex jippreżenta lill-Parlament fin-negozjati dwar id-dikjarazzjoni ta' Berlin, introduċa d-dibattitu msemmi, b'enfasi għall-importanza kollha tagħha, dwar il-futur ta' l-Ewropa.

Frank-Walter Steinmeier (President fil-kariga tal-Kunsill) u Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Jo Leinen (President tal-Kumitat AFCO), Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS, Roger Helmer Membru mhux affiljat, Proinsias De Rossa, dan dwar l-interventi preċedenti, Frank-Walter Steinmeier u Margot Wallström.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8 u 9 ta' Marzu 2007) (dibattitu)

Rapport tal-Kunsill Ewropew u dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8 u 9 ta' Marzu 2007)

Frank-Walter Steinmeier (President fil-kariga tal-Kunsill) ippreżenta r-rapport. u Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Marianne Thyssen f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Alexander Lambsdorff f'isem il-grupp ALDE, Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-grupp IND/DEM, Andreas Mölzer f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier u Günter Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


5.1. Statistiki tal-Komunità dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiki tal-Komunità dwar il-migrazzjoni u l-protezzjoni internazzjonali (COM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD)) - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0004/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Ewa Klamt (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skond l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0065)

°
° ° °

Tkellem Geoffrey Van Orden dwar is-sitwazzjoni fiż- Żimbabwe.


5.2. In-numru u l-kompożizzjoni numerika tad-delegazzjonijiet interparlamentari (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni mressqa skond l-Artikolu 188 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Membri li ġejjin: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, Graham Watson f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, u Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS, dwar in-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari u l-għadd tal-membri tagħhom (B6-0100/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2007)0066)


5.3. Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1592/2002 tal-15 ta’ Lulju 2002 dwar regoli komuni fil-kamp ta’ l-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni Ewropea (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0067)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0067)

Tkellmu:

- Jörg Leichtfried (rapporteur) għamel modifika teknika għall-Emenda 10;

- Jaromír Kohlíček ippreżenta emenda orali għall-Anness II, li nżammet.


5.4. Tqegħid fis-suq ta' laħam ta' bovini ta' eta' ta' mhux aktar minn tnax-il xahar * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' laħam ta' bovini ta' eta' ta' mhux aktar minn tnax-il xahar (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0063)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0068)


5.5. Ratifika tal-Konvenzjoni ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006 * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri jirratifikaw, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Konvenzjoni Konsolidata ta' l-ILO ta' l-2006 dwar ix-Xogħol Marittimu (COM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0069)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0069)


5.6. Servizzi soċjali ta' interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea (2006/2134(INI)) - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0070)


5.7. Ftehim dwar is-servizzi ta' l-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0077/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0071)


5.8. Diżarmament u non-proliferazzjoni nukleari (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 u B6-0095/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0078/2007

(flok B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 u B6-0095/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis u Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE,
Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes u Achille Occhetto f'isem il-grupp PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki u Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-grupp UEN,
Angelika Beer, Jill Evans u Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE,
André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen u Jens Holm f'isem il-grupp GUE/NGL.

Adottata (P6_TA(2007)0072)

Tkellmu:

- Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, talbet li l-paragrafu 1, it-2 parti, u l-paragrafu 9 jridu jitressqu għall-votazzjoni b'sejħa ta' l-ismijiet (Il-President wieġeb li ma kellux objezzjoni għal din it-talba);

- Vytautas Landsbergis ippreżenta emenda orali għall-paragrafu 2, li nżammet.


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jörg Leichtfried - A6-0023/2007: Hubert Pirker

Rapport Joel Hasse Ferreira - A6-0057/2007: Zita Pleštinská u Andreas Mölzer

Konkluzzjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa,u l-Istati Uniti ta' l-Amerika, minn naħa l-oħra (B6-0077/2007): Robert Evans

Diżarmament u non-proliferazzjoni nukleari (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker


7. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

Votazzjonijiet tat-13.03.2007:

- Luisa Morgantini u Małgorzata Handzlik qalu li huma ma pparteċipawx fiż-żewġ votazzjonijiet dwar ir-rapporti Parish (A6-0038/2007 u A6-0051/2007),

- Catherine Stihler u Werner Langen irrimarkaw li l-apparat tal-votazzjoni tagħhom ma ħadimx waqt iż-żewġ votazzjonijiet dwar ir-rapporti Parish (A6-0038/2007 u A6-0051/2007),

- Evgeni Kirilov irrimarka li pparteċipa fiż-żewġ votazzjonijiet imma ismu ma deherx fl-anness tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Mechtild ROTHE
Viċi-President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


9. Relazzjonijiet Ewro-Mediterranji - Il-bini taz-zona Euro-Mediterranja ta' kummerċ ħieles (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konferenza ta' l-Assemblea Parlamentari Ewro-Mediterranja (APEM) (Tuneżija)

Rapport dwar il-bini taz-zona Euro-Mediterranja ta' kummerċ ħieles (2006/2173(INI)) - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Kader Arif (A6-0468/2006)

Gernot Erler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Kader Arif ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Antonio Tajani (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Jean-Claude Fruteau (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Vito Bonsignore f'isem il-grupp PPE-DE, Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE, Philippe Morillon f'isem il-grupp ALDE, Adriana Poli Bortone f'isem il-grupp UEN, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-grupp IND/DEM, Philip Claeys f'isem il-grupp ITS, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, Gianluca Susta, Tokia Saïfi, Jamila Madeira, Ignasi Guardans Cambó, Edward McMillan-Scott, Béatrice Patrie u Francisco José Millán Mon.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Panagiotis Beglitis, Simon Busuttil, John Attard-Montalto, Gernot Erler u Peter Mandelson.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Bruno Gollnisch, Philip Claeys u Petre Popeangă f'isem il-grupp ITS, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0041/2007);

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet u Marco Cappato f'isem il-grupp ALDE, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0080/2007);

- Hélène Flautre, David Hammerstein Mintz, Raül Romeva i Rueda u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0084/2007);

- Roberta Angelilli, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella u Marek Aleksander Czarnecki f'isem il-grupp UEN, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0090/2007);

- Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0092/2007);

- Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi u Simon Busuttil f'isem il-grupp PPE-DE, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0094/2007);

- Pasqualina Napoletano u Carlos Carnero González f'isem il-grupp PSE, dwar ir-relazzjonijiet Ewro-Mediterranji (B6-0096/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal- Minuti ta' 15.03.2007 u punt 5.5 tal- Minuti ta' 15.03.2007 .


10. Bożnja Ħerżegovina (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-Bożnja Ħerżegovina (2006/2290(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Doris Pack (A6-0030/2007)

Doris Pack ippreżentat ir-rapport.

Tkellmu: Gernot Erler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Alojz Peterle f'isem il-grupp PPE-DE, Libor Rouček f'isem il-grupp PSE, Philippe Morillon f'isem il-grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-grupp IND/DEM, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Bernd Posselt, dwar iż-żamma tal-ħin tad-diskorsi, Bogusław Rogalski, Roberta Alma Anastase, Justas Vincas Paleckis, Alexander Lambsdorff, Brian Crowley, Csaba Sándor Tabajdi, Dimitar Stoyanov f'isem il-grupp ITS, u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal- Minuti ta' 15.03.2007 .


IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

11. Il-futur tal-Kostruzzjoni Aeronawtika Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-futur tal-Kostruzzjoni Aeronawtika Ewropea

Peter Hintze (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Christine De Veyrac f'isem il-grupp PPE-DE, Matthias Groote f'isem il-grupp PSE, Anne Laperrouze f'isem il-grupp ALDE, Gérard Onesta f'isem il-grupp Verts/ALE, Jacky Henin f'isem il-grupp GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux f'isem il-grupp IND/DEM, Gunnar Hökmark, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Peter Hintze u Günter Verheugen.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0012/2007).

Mistoqsija 1 (Laima Liucija Andrikienė): It-tfittxija tar-ratifika tal-Kostituzzjoni ta' l-UE.

Gernot Erler (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews u Danutė Budreikaitė.

Mistoqsija 2 (Claude Moraes): Il-progress li sar rigward id-deċiżjoni ta' qafas dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Emine Bozkurt (sostitut ta' l-awtur), Jörg Leichtfried u Laima Liucija Andrikienė.

Mistoqsija 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Il-limitu ta' l-età għal-logħob elettroniku b'kontenut vjolenti.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Inger Segelström.

Tkellem Marie Panayotopoulos-Cassiotou dwar it-traduzzjoni tat-titolu tal-mistoqsija tiegħu.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija kumplimentari ta' Paul Rübig.

Mistoqsija 4 (Sarah Ludford): Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Chris Davies (sostitut ta' l-awtur) u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 5 (Glenis Willmott): Manifest Ewropew dwar il-kanser ta' l-għonq ta' l-utru.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Glenis Willmott.

Mistoqsija 6 (Bernd Posselt): In-negozjati ta' sħubija mal-Kroazja.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bernd Posselt, Reinhard Rack u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 7 (Sajjad Karim): Is-sitwazzjoni fiż-Zimbabwe.

Mistoqsija 8 (Eoin Ryan): Ir-relazzjonijiet ta' l-UE maż-Żimbabwe.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsijiet u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Fiona Hall (sostitut ta' l-awtur), Brian Crowley (sostitut ta' l-awtur) u Jim Allister.

Mistoqsija 9 (Dimitrios Papadimoulis): L-Artikolu 301 tal-Kodiċi Penali Tork.

Gernot Erler wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Kyriacos Triantaphyllides (sostitut ta' l-awtur) u Panagiotis Beglitis.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

13. Nomina fid-delegazzjonijiet interparlamentari (proposta tal-Konferenza tal-Presidenti)

Il-President ħabbar li rċieva l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti dwar in-nomini fid-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel, fid-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja u fid-Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afghanistan.

Votazzjoni: il-Ħamis 15.03.2007 f'nofsinhar.

Skadenzi għat-tressiq ta' emendi: il-Ħamis 15.03.2007 fl-10.00.


14. Epatite Ċ (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-dikjarazzjoni 87/2006 ippreżentata mill-Membri Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer dwar l-Epatite Ċ ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 29.03.2007.


15. Riforma ta' l-istrumenti tal-politika kummerċjali ta' l-UE (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0002/2007) mressqa minnEnrique Barón Crespo, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Green Paper tal-Kummissjoni u konsultazzjoni pubblika dwar il-possibilità ta' riforma ta' l-istrumenti tal-politika kummerċjali ta' l-UE (B6-0009/2007)

Ignasi Guardans Cambó (flok l-awtur) għamel il-mistoqsija orali.

Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Christofer Fjellner f'isem il-grupp PPE-DE, David Martin f'isem il-grupp PSE, Gianluca Susta f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Béla Glattfelder, Kader Arif, Leopold Józef Rutowicz, Daniel Caspary, Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Francisco Assis, Benoît Hamon u Peter Mandelson.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Konformità tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali: metodoloġija għall-monitoraġġ strett u sistematiku (dibattitu)

Rapport dwar il-konformità tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali: metodoloġija għall-monitoraġġ strett u sistematiku (2005/2169(INI)) - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

Johannes Voggenhuber ippreżenta r-rapport.

Tkellem Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Riccardo Ventre (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Kinga Gál f'isem il-grupp PPE-DE, Claudio Fava f'isem il-grupp PSE, Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-grupp IND/DEM, Daniel Hannan, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Maria da Assunção Esteves u Paul Rübig.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal- Minuti ta' 15.03.2007 .


17. Negozjar ta' ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali - Negozjar ta' Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Andina (dibattitu)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-mandat għal negozjar ta' ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-pajjiżi ta' l-Amerika Ċentrali, fuq in-naħa l-oħra (2006/2222(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-mandat għal negozjar ta' ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa waħda, u l-Komunità Andina u l-membri tagħha fuq in-naħa l-oħra (2006/2221(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Luis Yañez-Barnuevo García ippreżenta r-rapport.

IPPRESIEDA Mario MAURO
Viċi-President

Willy Meyer Pleite ippreżenta r-rapport.

Tkellem Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Miguel Angel Martínez Martínez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Małgorzata Handzlik (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Gianluca Susta (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, Raimon Obiols i Germà f'isem il-grupp PSE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-grupp UEN, Raül Romeva i Rueda f'isem il-grupp Verts/ALE, Jens Holm f'isem il-grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-grupp IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite u Bogusław Sonik.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal- Minuti ta' 15.03.2007 u punt 5.9 tal- Minuti ta' 15.03.2007 .


18. Persuni li għebu f'Ċipru (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Persuni li għebu f'Ċipru

Il-President jilqa' l-preżenza tas-Sur Christophe Girod fit-tribuna uffiċjali, president tal-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għall-persuni li għebu f'Ċipru, kif ukoll lis-Sur Elias Georgiadis u lis-Sra Gülden Plümer Küçük, membri ta' l-imsemmi kumitat.

Peter Mandelson (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Panayiotis Demetriou f'isem il-grupp PPE-DE, Panagiotis Beglitis f'isem il-grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó f'isem il-grupp ALDE, Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, Françoise Grossetête, Marios Matsakis u Karin Resetarits.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Panayiotis Demetriou f'isem il-grupp PPE-DE, Mechtild Rothe f'isem il-grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, Seán Ó Neachtain f'isem il-grupp UEN, Joost Lagendijk, Monica Frassoni u Cem Özdemir f'isem il-grupp Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-grupp GUE/NGL, u Jens-Peter Bonde f'isem il-grupp IND/DEM, dwar persuni li għebu f'Ċipru (B6-0118/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.10 tal- Minuti ta' 15.03.2007 .


19. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-sessjoni ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 385.050/OJJE).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Harald Rømer

Adam Bielan

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza