Index 
Proces-verbal
PDF 193kWORD 117k
Miercuri, 14 martie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Mustrare adresată unui deputat
 3.Declaraţia de la Berlin (dezbatere)
 4.Reuniunea Consiliului European (8/9 martie 2007) (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Statistici comunitare privind migraţia şi protecţia internaţională ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Numărul şi componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare (vot)
  
5.3.Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei ***I (vot)
  
5.4.Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai puţin * (vot)
  
5.5.Ratificarea Convenţiei consolidate privind munca maritimă, din 2006, a OIM * (vot)
  
5.6.Servicii sociale de interes general în Uniunea Europeană (vot)
  
5.7.Acord privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii (vot)
  
5.8.Neproliferare şi dezarmare nucleară (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Relaţiile euro-mediteraneene - Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (dezbatere)
 10.Bosnia-Herţegovina (dezbatere)
 11.Viitorul construcţiei aeronauticii europene (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 13.Numirea în delegaţiile interparlamentare (propunerea Conferinţei preşedinţilor)
 14.Hepatita C (declaraţie scrisă)
 15.Reforma instrumentelor de politică comercială ale UE (dezbatere)
 16.Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: metodologie pentru un control sistematic şi riguros (dezbatere)
 17.Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală - Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină (dezbatere)
 18.Persoane dispărute în Cipru (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Mustrare adresată unui deputat

Preşedintele a comunicat faptul că a deschis o procedură, în temeiul articolului 9 şi al articolului 147 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, împotriva lui Maciej Marian Giertych, şi că, după ce a audiat deputatul în cauză în prezenţa Secretarului General, a pronunţat o mustrare la adresa acestuia pentru publicarea unei broşuri cu antetul Parlamentului European, care conţine afirmaţii xenofobe, care au fost deja condamnate de către Birou la 1 martie 2007.

Preşedintele a citit apoi o parte din textul scrisorii pe care a trimis-o deputatului respectiv şi a făcut cunoscut faptul că a transmis o comunicare referitoare la această chestiune Biroului, preşedinţilor grupurilor politice, precum şi organelor din care acest deputat face parte, adică Comisiei AFET şi Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite.


3. Declaraţia de la Berlin (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Declaraţia de la Berlin

Preşedintele, după ce a precizat faptul că a fost mandatat de către Conferinţa preşedinţilor pentru a reprezenta Parlamentul la negocierile privind declaraţia de la Berlin, a iniţiat dezbaterea, subliniind, în special, întreaga importanţă pe care aceasta o are pentru viitorul Europei.

Frank-Walter Steinmeier (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jo Leinen (preşedintele Comisiei AFCO), Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS, Roger Helmer, neafiliat, Proinsias De Rossa, acesta cu privire la intervenţiile precedente, Frank-Walter Steinmeier şi Margot Wallström.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Reuniunea Consiliului European (8/9 martie 2007) (dezbatere)

Raportul Consiliului European şi declaraţia Comisiei: Reuniunea Consiliului European (8/9 martie 2007)

Frank-Walter Steinmeier (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a prezentat raportul. şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Marianne Thyssen, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Alexander Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Andreas Mölzer, în numele Grupului ITS, Jim Allister, neafiliat, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier şi Günter Verheugen.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


5.1. Statistici comunitare privind migraţia şi protecţia internaţională ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale (COM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Ewa Klamt (A6-0004/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Ewa Klamt (raportoare) face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0065)

°
° ° °

A intervenit Geoffrey Van Orden cu privire la situaţia din Zimbabwe.


5.2. Numărul şi componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 188 din regulamentul de procedură de către următorii deputaţi: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, şi Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS, privind numărul de membri şi componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare (B6-0100/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2007)0066)


5.3. Agenţia europeană de siguranţă a aviaţiei ***I (vot)

Raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1592 din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii europene de siguranţă a aviaţiei (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Comisia pentru transporturi şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0067)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0067)

Intervenţii privind votul:

- Jörg Leichtfried (raportor) a adus o modificare tehnică la amendamentul 10;

- Jaromír Kohlíček a prezentat un amendament oral la anexa II, care a fost reţinut.


5.4. Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai puţin * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Consiliului privind comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai puţin (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0063)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0068)


5.5. Ratificarea Convenţiei consolidate privind munca maritimă, din 2006, a OIM * (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea ratificării de către statele membre, în interesul Comunităţii Europene, a Convenţiei consolidate privind munca maritimă 2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (COM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Comsia pentru muncă şi drepturi sociale. Raportoare: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0069)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0069)


5.6. Servicii sociale de interes general în Uniunea Europeană (vot)

Raport privind serviciile sociale de interes general în Uniunea Europeană (2006/2134(INI)) - Comsia pentru muncă şi drepturi sociale. Raportor: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0070)


5.7. Acord privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0077/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0071)


5.8. Neproliferare şi dezarmare nucleară (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 şi B6-0095/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0078/2007

(care înlocuieşte B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 şi B6-0095/2007):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis şi Bogdan Klich, în numele Grupului PPE-DE,
Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes şi Achille Occhetto, în numele Grupului PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki şi Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN,
Angelika Beer, Jill Evans şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE,
André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen şi Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2007)0072)

Intervenţii privind votarea:

- Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, a cerut să fie supuse la vot nominal a doua parte a punctului 1 şi punctul 9 (Preşedintele a constatat că nu există nicio obiecţie la această cerere);

- Vytautas Landsbergis a prezentat un amendament oral la punctul 2, care a fost reţinut.


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Jörg Leichtfried - A6-0023/2007: Hubert Pirker

Raport Joel Hasse Ferreira - A6-0057/2007: Zita Pleštinská şi Andreas Mölzer

Încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (B6-0077/2007): Robert Evans

Neproliferare şi dezarmare nucleară (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Voturile din 13.03.2007:

- Luisa Morgantini şi Małgorzata Handzlik au semnalat faptul că nu au participat la voturile asupra celor două rapoarte Parish (A6-0038/2007 şi A6-0051/2007),

- Catherine Stihler şi Werner Langen au semnalat faptul că terminalele lor de vot nu au funcţionat la voturile asupra celor două rapoarte Parish (A6-0038/2007 şi A6-0051/2007),

- Evgeni Kirilov a semnalat faptul că a participat la voturi, dar că numele său nu figurează în anexa privind voturile prin apel nominal.


(Şedinţa, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Relaţiile euro-mediteraneene - Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Conferinţa Adunării parlamentare euro-mediteraneene (APEM) (Tunisia)

Raport privind construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (2006/2173(INI)) - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Kader Arif (A6-0468/2006)

Gernot Erler (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Peter Mandelson (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Kader Arif şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Antonio Tajani (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Jean-Claude Fruteau (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Vito Bonsignore, în numele Grupului PPE-DE, Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, Philippe Morillon, în numele Grupului ALDE, Adriana Poli Bortone, în numele Grupului UEN, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, Gianluca Susta, Tokia Saïfi, Jamila Madeira, Ignasi Guardans Cambó, Edward McMillan-Scott, Béatrice Patrie şi Francisco José Millán Mon.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Panagiotis Beglitis, Simon Busuttil, John Attard-Montalto, Gernot Erler şi Peter Mandelson.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Bruno Gollnisch, Philip Claeys şi Petre Popeangă, în numele Grupului ITS, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0041/2007);

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0080/2007);

- Hélène Flautre, David Hammerstein Mintz, Raül Romeva i Rueda şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0084/2007);

- Roberta Angelilli, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella şi Marek Aleksander Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0090/2007);

- Luisa Morgantini şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0092/2007);

- Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi şi Simon Busuttil, în numele Grupului PPE-DE, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0094/2007);

- Pasqualina Napoletano şi Carlos Carnero González, în numele Grupului PSE, privind relaţiile euro-mediteraneene (B6-0096/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 15.03.2007 şi punctul 5.5 al PV din 15.03.2007.


10. Bosnia-Herţegovina (dezbatere)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind Bosnia-Herţegovina (2006/2290(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Doris Pack (A6-0030/2007)

Doris Pack şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Gernot Erler (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alojz Peterle, în numele Grupului PPE-DE, Libor Rouček, în numele Grupului PSE, Philippe Morillon, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Bernd Posselt, privind respectarea timpului afectat luării de cuvânt Bogusław Rogalski, Roberta Alma Anastase, Justas Vincas Paleckis, Alexander Lambsdorff, Brian Crowley, Csaba Sándor Tabajdi, Dimitar Stoyanov, în numele Grupului ITS, şi Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 15.03.2007.


PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

11. Viitorul construcţiei aeronauticii europene (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Viitorul construcţiei aeronauticii europene

Peter Hintze (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei ) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Christine De Veyrac, în numele Grupului PPE-DE, Matthias Groote, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Gérard Onesta, în numele Grupului Verts/ALE, Jacky Henin, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, în numele Grupului IND/DEM, Gunnar Hökmark, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Peter Hintze şi Günter Verheugen.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0012/2007).

Întrebare 1 (Laima Liucija Andrikienė): Continuarea ratificării Constituţiei UE

Gernot Erler (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews şi Danutė Budreikaitė.

Întrebare 2 (Claude Moraes): Progresele realizate în privinţa deciziei-cadru privind lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Emine Bozkurt (supleant al autorului), Jörg Leichtfried şi Laima Liucija Andrikienė.

Întrebare 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Limita de vârstă pentru jocurile electronice cu conţinut violent

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Inger Segelström.

A intervenit Marie Panayotopoulos-Cassiotou cu privire la traducerea titlului întrebării sale.

Gernot Erler a răspuns la o întrebare suplimentară adresată de Paul Rübig.

Întrebare 4 (Sarah Ludford): Lupta împotriva corupţiei

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Chris Davies (supleant al autorului) şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebare 5 (Glenis Willmott): Manifestul european privind cancerul de col uterin

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Glenis Willmott.

Întrebare 6 (Bernd Posselt): Negocierile de aderare cu Croaţia

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt, Reinhard Rack şi Justas Vincas Paleckis.

Întrebare 7 (Sajjad Karim): Situaţia din Zimbabwe

Întrebare 8 (Eoin Ryan): Relaţiile UE cu Zimbabwe

Gernot Erler a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Fiona Hall (supleant al autorului), Brian Crowley (supleant al autorului) şi Jim Allister.

Întrebare 9 (Dimitrios Papadimoulis): Articolul 301 din Codul penal turc

Gernot Erler a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Kyriacos Triantaphyllides (supleant al autorului) şi Panagiotis Beglitis.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.05, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

13. Numirea în delegaţiile interparlamentare (propunerea Conferinţei preşedinţilor)

Preşedintele a comunicat faptul că a primit propunerea Conferinţei preşedinţilor referitoare la numirile în Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud, Delegaţia pentru relaţiile cu India şi Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan.

Vot: joi 15.03.2007 la ora12.

Termen de depunere a amendamentelor: joi 15.03.2007 la ora 10.


14. Hepatita C (declaraţie scrisă)

Declaraţia 87/2006 depusă de deputaţii Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer privind hepatita C a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate în şedinţa din 29.03.2007.


15. Reforma instrumentelor de politică comercială ale UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-0002/2007) adresată deEnrique Barón Crespo, în numele Comisiei INTA, pentru Comisie: Cartea verde a Comisiei şi consultarea publică cu privire la eventuala reformă a instrumentelor de politică comercială ale UE (B6-0009/2007)

Ignasi Guardans Cambó (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea orală.

Peter Mandelson (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE-DE, David Martin, în numele Grupului PSE, Gianluca Susta, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Béla Glattfelder, Kader Arif, Leopold Józef Rutowicz, Daniel Caspary, Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Francisco Assis, Benoît Hamon şi Peter Mandelson.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: metodologie pentru un control sistematic şi riguros (dezbatere)

Raport privind respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: o procedură de monitorizare sistematică şi riguroasă (2005/2169(INI)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

Johannes Voggenhuber şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Riccardo Ventre (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Kinga Gál, în numele Grupului PPE-DE, Claudio Fava, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Daniel Hannan, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Maria da Assunção Esteves şi Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 15.03.2007.


17. Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală - Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină (dezbatere)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului, privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de-o parte, şi ţările Americii Centrale, pe de altă parte (2006/2222(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Raport privind recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea Andină şi ţările sale membre, pe de altă parte (2006/2221(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Luis Yañez-Barnuevo García şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Willy Meyer Pleite şi-a prezentat raportul.

A intervenit Peter Mandelson (membru al Comisiei).

Au intervenit: Miguel Angel Martínez Martínez (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Małgorzata Handzlik (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Gianluca Susta (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, în numele Grupului PSE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite şi Bogusław Sonik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 15.03.2007 şi punctul 5.9 al PV din 15.03.2007.


18. Persoane dispărute în Cipru (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Persoane dispărute în Cipru

Preşedintele salută prezenţa în tribuna oficială a dlui Christophe Girod, preşedintele Comitetului ONU pentru persoanele dispărute în Cipru, precum şi a dlui Elias Georgiadis şi a dnei Gülden Plümer Küçük, membri ai acestui comitet.

Peter Mandelson (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Panayiotis Demetriou, în numele Grupului PPE-DE, Panagiotis Beglitis, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Françoise Grossetête, Marios Matsakis şi Karin Resetarits.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Panayiotis Demetriou, în numele Grupului PPE-DE, Mechtild Rothe, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Joost Lagendijk, Monica Frassoni şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, şi Jens-Peter Bonde, în numele Grupului IND/DEM, privind persoanele dispărute în Cipru (B6-0118/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.10 al PV din 15.03.2007.


19. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 385.050/OJJE).


20. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.40.

Harald Rømer

Adam Bielan

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate