Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2106(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0044/2007

Ingivna texter :

A6-0044/2007

Debatter :

PV 15/03/2007 - 3
CRE 15/03/2007 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0082

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg

3. Insulära, naturliga och ekonomiska begränsningar i samband med regionalpolitiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om insulära, naturliga och ekonomiska begränsningar i samband med regionalpolitiken (2006/2106(INI)) - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

Francesco Musotto redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen)

Talare: Simon Busuttil för PPE-DE-gruppen, Stavros Arnaoutakis för PSE-gruppen, Elspeth Attwooll för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Nikolaos Vakalis, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro, Margie Sudre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giusto Catania, Rolf Berend, Paulo Casaca och Sérgio Marques.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Andrzej Jan Szejna, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione och Neelie Kroes

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 15.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy