Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0025/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0025/2007

Συζήτηση :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0080

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

5.9. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των κρατών μελών της, αφετέρου (2006/2221(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0080)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Luis Yañez-Barnuevo García (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 1, στοιχεία β), ιθ), κα), κβ) και κδ), οι οποίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου