Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0101/2007

Συζήτηση :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

11.1. Γουατεμάλα
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 και B6-0116/2007

Οι Józef Pinior, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Tobias Pflüger et Marios Matsakis παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Ο Raül Romeva i Rueda καταθέτει πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου