Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0101/2007

Debatter :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg

11.1. Guatemala
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 och B6-0116/2007

Józef Pinior, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Tobias Pflüger och Marios Matsakis redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Raül Romeva i Rueda redogjorde för ett resolutionsförslag.

Talare: Bogusław Sonik för PPE-DE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, och Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 15.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy