Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0102/2007

Συζήτηση :

PV 15/03/2007 - 11.2
CRE 15/03/2007 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2007 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

11.2. Καμπότζη
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-0110/2007, B6-0112/2007 και B6-0117/2007

Οι Marc Tarabella, Bernd Posselt, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki και Marco Cappato παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου