Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 maart 2007 - Straatsburg

16. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede het volgende gemeenschappelijk standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit gemeenschappelijk standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt door de Raad goedgekeurd op 5 maart 2007 met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een specifiek programma ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (Daphne III) voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie" (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))
verwezen naar ten principale: FEMM.

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16.03.2007, in.

Juridische mededeling - Privacybeleid