Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg

16. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele anunţă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii comune a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 5 martie 2007 în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire pentru perioada 2007-2013 a unui program specific de prevenire şi combatere a violenţei faţă de copii, tineri şi femei şi de protejare a victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor (Daphne III) ca parte a programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))
retrimis fond: FEMM.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 16.03.2007.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate