Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения) (разискване)
 4.Роля на местните власти и сътрудничество за развитиe (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Назначения в междупарламентарни делегации (гласуване)
  
5.2.Действия на Общността относно предоставянето на трансгранични здравни услуги (гласуване)
  
5.3.Незаконен лов на птици в Малта (гласуване)
  
5.4.Евро-средиземноморски отношения (гласуване)
  
5.5.Eвро-средиземноморска зона за свободна търговия (гласуване)
  
5.6.Босна и Херцеговина (гласуване)
  
5.7.Хартата на основните права в законодателните предложения на Комисията (гласуване)
  
5.8.Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга страна (гласуване)
  
5.9.Преговори за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Андската общност и нейните страни-членки, от друга (гласуване)
  
5.10.Изчезнали лица в Кипър (гласуване)
  
5.11.Регионална политика (островите и природните и икономически ограничения) (гласуване)
  
5.12.Роля на местните власти и сътрудничество за развитиe (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Забрана на продукти, получени от тюлени, в Европейския съюз (разискване)
 10.Атака срещу Галина Козлова, член на административния съвет на организацията Mari Ušem и главен редактор на литературното списание Ontšõko (разискване)
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Гватемала
  
11.2.Камбоджа
  
11.3.Нигерия
 12.Време за гласуване
  
12.1.Гватемала (гласуване)
  
12.2.Камбоджа (гласуване)
  
12.3.Нигерия (гласуване)
  
12.4.Атака срещу Галина Козлова, член на административния съвет на организацията Mari Ušem и главен редактор на литературното списание Ontšõko (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Решения относно някои документи
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 17.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 18.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 19.График на следващите заседания
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (243 kb) Присъствен списък (56 kb)          
 
Протокол (236 kb) Присъствен списък (21 kb) Резултати от гласувания (552 kb) Резултати от поименно гласуване (376 kb) Приложение 1 (44 kb) 
 
Протокол (250 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (222 kb) Резултати от поименно гласуване (186 kb) Приложение 1 (75 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност