Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (συζήτηση)
 4.Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  
5.2.Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ψηφοφορία)
  
5.3.Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  
5.4.Ευρωμεσογειακές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
5.5.Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (ψηφοφορία)
  
5.6.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
5.7.Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)
  
5.8.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)
  
5.9.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
  
5.10.Αγνοούμενοι στην Κύπρο (ψηφοφορία)
  
5.11.Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
5.12.Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες (συζήτηση)
 10.Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (συζήτηση)
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Γουατεμάλα
  
11.2.Καμπότζη
  
11.3.Νιγηρία
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  
12.2.Καμπότζη (ψηφοφορία)
  
12.3.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  
12.4.Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)          
 
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (21 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (597 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (378 kb) Παράρτημα 1 (44 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (247 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (206 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (182 kb) Παράρτημα 1 (75 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου