Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (debata)
 4.Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)
  
5.2.Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)
  
5.3.Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (głosowanie)
  
5.4.Stosunki euro-śródziemnomorskie (głosowanie)
  
5.5.Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (głosowanie)
  
5.6.Bośnia i Hercegowina (głosowanie)
  
5.7.Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (głosowanie)
  
5.8.Negocjacja układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową (głosowanie)
  
5.9.Negocjacja układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Wspólnotą Andyjską (głosowanie)
  
5.10.Osoby zaginione na Cyprze (głosowanie)
  
5.11.Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (głosowanie)
  
5.12.Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zakaz dotyczący artykułów pochodzących z fok w Unii Europejskiej (debata)
 10.Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (debata)
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Gwatemala
  
11.2.Kambodża
  
11.3.Nigeria
 12.Głosowanie
  
12.1.Gwatemala (głosowanie)
  
12.2.Kambodża (głosowanie)
  
12.3.Nigeria (głosowanie)
  
12.4.Napad na Galinę Kozłową, członkinię rady administracyjnej organizacji Mari Ušem oraz redaktor naczelną czasopisma literackiego Ontšõko (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 17.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 18.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (220 kb) Lista obecności (56 kb)          
 
Protokół (230 kb) Lista obecności (21 kb) Wyniki głosowania (538 kb) Głosowanie imienne (374 kb) Załącznik 1 (44 kb) 
 
Protokół (232 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (193 kb) Głosowanie imienne (179 kb) Załącznik 1 (71 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności