Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Obmedzenia regionálnej politiky vyplývajúce z ostrovného charakteru, prírodných a hospodárskych podmienok (rozprava)
 4.Miestne spoločenstvá a rozvojová spolupráca (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Menovanie členov do medziparlamentných delegácií (hlasovanie)
  
5.2.Opatrenia Spoločenstva týkajúce sa poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)
  
5.3.Nezákonný lov vtákov na Malte (hlasovanie)
  
5.4.Euro-stredomorské vzťahy (hlasovanie)
  
5.5.Vytvorenie euro-stredomorskej zóny voľného obchodu (hlasovanie)
  
5.6.Bosna a Hercegovina (hlasovanie)
  
5.7.Dodržiavanie Charty základných práv v legislatívnych návrhoch Komisie: metodika systematickej a prísnej kontroly (hlasovanie)
  
5.8.Rokovanie o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (hlasovanie)
  
5.9.Rokovanie o asociačnej dohode medzi EÚ a Andským spoločenstvom (hlasovanie)
  
5.10.Nezvestné osoby na Cypre (hlasovanie)
  
5.11.Obmedzenia regionálnej politiky vyplývajúce z ostrovného charakteru, prírodných a hospodárskych podmienok (hlasovanie)
  
5.12.Miestne spoločenstvá a rozvojová spolupráca (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Zákaz výrobkov z tuleňov v Európskej únii (rozprava)
 10.Útok na Galinu Kozlovovú, členku správnej rady organizácie Mari Ušem a šéfredaktorku literárneho časopisu Ontšõko (rozprava)
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Guatemala
  
11.2.Kambodža
  
11.3.Nigéria
 12.Hlasovanie
  
12.1.Guatemala (hlasovanie)
  
12.2.Kambodža (hlasovanie)
  
12.3.Nigéria (hlasovanie)
  
12.4.Útok na Galinu Kozlovovú, členku správnej rady organizácie Mari Ušem a šéfredaktorku literárneho časopisu Ontšõko (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 17.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 18.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 19.Termín nasledujúcej schôdze
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (56 kb)          
 
Zápisnica (226 kb) Prezenčná listina (21 kb) Výsledky hlasovania (579 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (376 kb) Príloha 1 (44 kb) 
 
Zápisnica (228 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (196 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (176 kb) Príloha 1 (68 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia