Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Insulära, naturliga och ekonomiska begränsningar i samband med regionalpolitiken (debatt)
 4.Lokala myndigheters roll i utvecklingssamarbetet (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Utnämning av interparlamentariska delegationer (omröstning)
  
5.2.Gemenskapsåtgärder för tillhandahållande av hälso- och sjukvård över gränserna (omröstning)
  
5.3.Olaglig fågeljakt i Malta (omröstning)
  
5.4.Relationerna i Europa-Medelhavsområdet (omröstning)
  
5.5.Inrättande av en frihandelszon för Europa-Medelhavsområdet (omröstning)
  
5.6.Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
5.7.Iakttagande av stadgan om de grundläggande rättigheterna i kommissionens lagstiftningsförslag: metod för systematiska och strikta kontroller (omröstning)
  
5.8.Associeringavtal mellan Europeiska unionen och centralamerikanska stater (omröstning)
  
5.9.Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen (omröstning)
  
5.10.Saknade personer i Cypern (omröstning)
  
5.11.Insulära, naturliga och ekonomiska begränsningar i samband med regionalpolitiken (omröstning)
  
5.12.Lokala myndigheters roll i utvecklingssamarbetet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Förbud mot produkter som härrör från säl i Europeiska unionen (debatt)
 10.Överfall på Galina Kozlova, ledamot i Styrelsen för organisationen Mari Ušem och chefredaktör för den litterära tidskriften Ontšõko (debatt)
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Guatemala
  
11.2.Kambodja
  
11.3.Nigeria
 12.Omröstning
  
12.1.Guatemala (omröstning)
  
12.2.Kambodja (omröstning)
  
12.3.Nigeria (omröstning)
  
12.4.Överfall på Galina Kozlova, ledamot i Styrelsen för organisationen Mari Ušem och chefredaktör för den litterära tidskriften Ontšõko (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (226 kb) Närvarolista (56 kb)          
 
Protokoll (207 kb) Närvarolista (21 kb) Omröstningsresultat (513 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (376 kb) Bilaga 1 (42 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (179 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (177 kb) Bilaga 1 (67 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy