Index 
Proces-verbal
PDF 227kWORD 234k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2. Depunere de documente
 3.Constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (dezbatere)
 4.Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Numirile în delegaţiile interparlamentare (vot)
  
5.2.Acţiunea Comunităţii privind prestaţiile de asistenţă medicală transfrontalieră (vot)
  
5.3.Vânătoarea ilegală a păsărilor în Malta (vot)
  
5.4.Relaţiile euro-mediteraneene (vot)
  
5.5.Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (vot)
  
5.6.Bosnia-Herţegovina (vot)
  
5.7.Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: metodologie pentru un control sistematic şi riguros (vot)
  
5.8.Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală (vot)
  
5.9.Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină (vot)
  
5.10.Persoane dispărute în Cipru (vot)
  
5.11.Constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (vot)
  
5.12.Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Interzicerea produselor derivate din foci în Uniunea Europeană (dezbatere)
 10.Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (dezbatere)
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Guatemala
  
11.2.Cambogia
  
11.3.Nigeria
 12.Votare
  
12.1.Guatemala (vot)
  
12.2.Cambogia (vot)
  
12.3.Nigeria (vot)
  
12.4.Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (vot)
 13.Explicaţii privind votul
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Pierre MOSCOVICI
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.05.

°
° ° °

A intervenit Carl Schlyter, care s-a referit la intervenţia sa din ziua anterioară (punctul 15 al PV din 14.03.2007) şi a adus o precizare lingvistică privind versiunea suedeză a rapotului Muscardini, adoptat în octombrie 2006 (P6_TA(2006)0450).


2.  Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia mediului prin dreptul penal (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ENVI, LIBE

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2001/114/CE privind anumite sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat şi destinat consumului uman (COM(2007)0058 [[01]] - C6-0083/2007 - 2007/0025(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate (COM(2007)0058 [[02]] - C6-0084/2007 - 2007/0026(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate în ceea ce priveşte laptele de consum (COM(2007)0058 [[03]] - C6-0085/2007 - 2007/0027(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

retrimis

fond :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (COM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS), având în vedere aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană (COM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD))

retrimis

fond :

REGI

- Propunere de virament de credite DEC 08/2007 - Sectiunea III - Comisie (SEC(2007)0159 - C6-0092/2007 - 2007/2045(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (dezbatere)

Raport privind constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (2006/2106(INI)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

Francesco Musotto şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (membră a Comisiei)

Au intervenit: Simon Busuttil, în numele Grupului PPE-DE, Stavros Arnaoutakis, în numele Grupului PSE, Elspeth Attwooll, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Luca Romagnoli, în numele Grupului ITS, Nikolaos Vakalis, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro, Margie Sudre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giusto Catania, Rolf Berend, Paulo Casaca şi Sérgio Marques.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Andrzej Jan Szejna, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione şi Neelie Kroes

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 15.03.2007.


4. Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (dezbatere)

Raport privind autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (2006/2235(INI)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

Pierre Schapira şi-a prezentat raportul.

A intervenit Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Au intervenit: Manolis Mavrommatis, în numele Grupului PPE-DE, Atanas Paparizov, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Wiesław Stefan Kuc, în numele Grupului UEN, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Józef Pinior, Thierry Cornillet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sylwester Chruszcz, Roberta Alma Anastase, Danutė Budreikaitė şi Neelie Kroes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 15.03.2007.

(Şedinţa, suspendată la 12.00 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


5.1. Numirile în delegaţiile interparlamentare (vot)

Propunerea Conferinţei preşedinţilor: Numirile în delegaţiile interparlamentare (punctul 13 al PV din 14.03.2007)

Propunerea a fost adoptată.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Lista acestor numiri este anexată la prezentul proces-verbal.


5.2. Acţiunea Comunităţii privind prestaţiile de asistenţă medicală transfrontalieră (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0098/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0073)


5.3. Vânătoarea ilegală a păsărilor în Malta (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0119/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0074)

Intervenţii privind votul:

- Louis Grech a prezentat un amendament oral la amendamenul 7, care nu a fost reţinut, mai mult de 40 de deputaţi opunându-se luării sale în considerare;

- Simon Busuttil, în numele Grupului PPE-DE, a solicitat un vot prin apel nominal asupra amendamentului 12; Preşedintele a constatat că nu există nicio obiecţie.


5.4. Relaţiile euro-mediteraneene (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 şi B6-0096/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0041/2007

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0080/2007

care înlocuieşte B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 şi B6-0096/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Vito Bonsignore şi Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González şi Véronique De Keyser, în numele Grupului PSE,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE,

Ryszard Czarnecki, Adriana Poli Bortone, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski şi Eugenijus Maldeikis, în numele Grupului UEN,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE,

Luisa Morgantini şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0075)

Intervenţii privind votul:

- Pasqualina Napoletano (coautor) a prezentat un amendament oral la punctul 21 şi a semnalat faptul că, după părerea sa, amendamentul 1 a fost retras;

- Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, a negat faptul că ar fi retras amendamentul 1 şi a prezentat un amendament oral la amendamentul lui Pasqualina Napoletano (niciunul dintre cele două amendamente orale nu a fost reţinut, mai mult de 40 de deputaţi opunându-se luării lor în considerare).


5.5. Construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (vot)

Raport privind construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (2006/2173(INI)) - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Kader Arif (A6-0468/2006)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0076)

Intervenţii privind votul:

Gianluca Susta, în numele Grupului ALDE, a prezentat un amendament oral la punctul 58, care a fost reţinut.


5.6. Bosnia-Herţegovina (vot)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind Bosnia-Herţegovina (2006/2290(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Doris Pack (A6-0030/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2007)0077)


5.7. Respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: metodologie pentru un control sistematic şi riguros (vot)

Raport privind respectarea Cartei drepturilor fundamentale în propunerile legislative ale Comisiei: o procedură de monitorizare sistematică şi riguroasă (2005/2169(INI)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0078)

Intervenţii privind votul:

Johannes Voggenhuber (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 15, care a fost reţinut.


5.8. Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi America Centrală (vot)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului, privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de-o parte, şi ţările Americii Centrale, pe de altă parte (2006/2222(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2007)0079)


5.9. Negocierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Andină (vot)

Raport privind recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Comunitatea Andină şi ţările sale membre, pe de altă parte (2006/2221(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2007)0080)

Intervenţii privind votul:

Luis Yañez-Barnuevo García (raportor) a prezentat amendamente orale la punctul 1 literele b), s), u), v) şi x), care au fost reţinute.


5.10. Persoane dispărute în Cipru (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0118/2007

(Karin Resetarits, în numele Grupului ALDE, şi Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, au semnat propunerea de rezoluţie, de asemenea.)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0081)

Intervenţii privind votul:

Panayiotis Demetriou a semnalat prezenţa în tribuna oficială a dlui Christophe Girod, preşedintele Comitetului ONU pentru persoanele dispărute în Cipru, precum şi a dlui Elias Georgiadis şi a dnei Gülden Plümer Küçük, membri ai acestui comitet.


5.11. Constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (vot)

Raport privind constrângerile insulare, naturale şi economice în contextul politicii regionale (2006/2106(INI)) - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0082)


5.12. Autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (vot)

Raport privind autorităţile locale şi cooperarea pentru dezvoltare (2006/2235(INI)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0083)


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Vânătoarea ilegală a păsărilor în Malta (B6-0119/2007): Simon Busuttil, Karin Scheele, Marcin Libicki

Raport Johannes Voggenhuber - A6-0034/2007: Koenraad Dillen

Raport Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007 şi Raport Luis Yañez-Barnuevo García - A6-0025/2007: Daniel Hannan

Raport Pierre Schapira - A6-0039/2007: Czesław Adam Siekierski


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Daniel Hannan a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007.


(Şedinţa, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Interzicerea produselor derivate din foci în Uniunea Europeană (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Interzicerea produselor derivate din foci în Uniunea Europeană

Stavros Dimas (membru al Comisiei) a făcut declaraţia

Au intervenit: John Bowis, în numele Grupului PPE-DE, Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Stavros Dimas şi Christopher Beazley care adresează o întrebare Comisiei, la care Stavros Dimas răspunde.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko

Neelie Kroes (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior şi Neelie Kroes.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen şi Henrik Lax, în numele Grupului ALDE, privind agresiunea împotriva Galinei Kozlova, membru al organizaţiei naţionale Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (B6-0081/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam şi Vytautas Landsbergis, în numele Grupului PPE-DE, privind agresiunea împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de adminsitraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei Ontšõko (B6-0086/2007);

- Roberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,privind agresiunea împotriva Galinei Kozlova, membru al organizaţiei naţionale Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (B6-0089/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.4 al PV din 15.03.2007.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 5 al PV din 13.03.2007)


11.1. Guatemala

Propuneri de rezoluţii B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 şi B6-0116/2007

Józef Pinior, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Tobias Pflüger et Marios Matsakis au prezentat propunerile de rezoluţie.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Raül Romeva i Rueda a prezentat o propunere de rezoluţie.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, şi Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.1 al PV din 15.03.2007.


11.2. Cambogia

Propuneri de rezoluţii B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-0110/2007, B6-0112/2007 şi B6-0117/2007

Marc Tarabella, Bernd Posselt, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki şi Marco Cappato au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, şi Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 15.03.2007.


11.3. Nigeria

Propuneri de rezoluţii B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 şi B6-0115/2007

Michael Gahler, Erik Meijer, Sophia in 't Veld, Józef Pinior şi Carl Schlyter au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marios Matsakis şi Neelie Kroes (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 15.03.2007.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


12.1. Guatemala (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 şi B6-0116/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0101/2007

(care înlocuieşteB6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 şi B6-0116/2007):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE,

Marios Matsakis, Danutė Budreikaitė, Frédérique Ries şi Arūnas Degutis, în numele Grupului ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Marek Aleksander Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis şi Wojciech Roszkowski, în numele Grupului UEN,

Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Monica Frassoni şi Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, André Brie, Giusto Catania şi Marco Rizzo, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0084)

Intervenţii privind votul:

- Marios Matsakis (coautor) a prezentat amendamente orale la considerentele B şi C, care au fost reţinute.


12.2. Cambogia (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 şi B6-0117/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0102/2007

(care înlocuieşteB6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 şi B6-0117/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Bernd Posselt şi Ari Vatanen, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella şi Harlem Désir, în numele Grupului PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Jules Maaten, Ignasi Guardans Cambó şi Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN,

Frithjof Schmidt, în numele Grupului Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0085)


12.3. Nigeria (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 şi B6-0115/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0105/2007

Adoptat (P6_TA(2007)0086)

(Propunerile de rezoluţii RC-B6-0109/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 şi B6-0115/2007 au devenit caduce.)


12.4. Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0081/2007, B6-0086/2007 şi B6-0089/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0081/2007

(care înlocuieşteB6-0081/2007, B6-0086/2007 şi B6-0089/2007):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam şi Vytautas Landsbergis, în numele Grupului PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE,

Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen şi Henrik Lax, în numele Grupului ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis şi Inese Vaidere, în numele Grupului UEN,

Satu Hassi, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE,

André Brie, Vittorio Agnoletto şi Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0087)


13. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Atac împotriva Galinei Kozlova, membru al consiliului de administraţie al Organizaţiei Mari Ušem şi redactor-şef al revistei literare Ontšõko (RC-B6-0081/2007): Laima Liucija Andrikienė

°
° ° °

Au intervenit: Marcin Libicki, referitor la votul privind Nigeria (B6-0105/2007), şi Zbigniew Zaleski, referitor la intervenţia anterioară.


14. Decizii privind anumite documente

Sesizarea comisiilor

Comisia PETI

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Monitoring the application of Community law (2005) - 23rd annual report (2006/2271(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: PETI


15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

A intervenit: Marios Matsakis, referitor la procedură.

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, ITS, IND/DEM şi a deputaţilor neafiliaţi, următoarele solicitări de numire:

ECON: Joop Post în locul lui Renato Brunetta

EMPL: Edit Bauer în locul lui Ria Oomen-Ruijten

commission TRAN: Marian-Jean Marinescu în locul lui Corien Wortmann-Kool

LIBE: Ria Oomen-Ruijten în locul lui Edit Bauer

Subcomisia pentru drepturile omului: György Schöpflin nu mai este membru

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE:

- Luciana Sbarbati

- Zita Gurmai în locul lui Alexandra Dobolyi

- Josep Borrell Fontelles în locul lui Elena Valenciano Martínez-Orozco

- Olle Schmidt în locul lui Lena Ek

- Gabriele Zimmer în locul lui Francis Wurtz

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană:

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg în locul lui Eluned Morgan

- Cem Özdemir în locul lui Daniel Cohn-Bendit

- Adamos Adamou în locul lui Kyriacos Triantaphyllides

- Dimitar Stoyanov în locul lui Jean-Claude Martinez

Delagaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă Macedonia:

- Daniel Strož

- Kinga Gál în locul lui András Gyürk

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia:

Tchetin Kazak în locul lui Gérard Deprez

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic:

- András Gyürk în locul lui Ioannis Gklavakis

- Gian Paolo Gobbo în locul lui Francesco Enrico Speroni

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile:

- Daniela Buruiană-Aprodu

- Giusto Catania în locul lui André Brie

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Europa de Sud-Est:

- Ovidiu Victor Ganţ, Jean-Paul Gauzès, Ioannis Gklavakis, Marcello Vernola, Georgi Bliznashki, Jan Marinus Wiersma, Jeanine Hennis-Plasschaert, Tiberiu Bărbuleţiu şi Elly de Groen-Kouwenhoven.

- Sarah Ludford nu mai este membru.

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia:

- Ria Oomen-Ruijten

- Jean-Marie Cavada în locul lui Gianluca Susta

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk în locul lui Bogusław Rogalski

Delegaţia la Comisia de cooperare parlamentară UE-Ucraina:

- Gábor Harangozó în locul lui Edit Herczog

- Marek Siwiec în locul lui Bernhard Rapkay

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova:

- Dan Mihalache, Cristian Stănescu

- Maria Petre în locul lui Giorgio Carollo

Delegaţia pentru relaţiile cu Bielorus:

- Stefan Sofianski, Claire Gibault

- Andres Tarand în locul lui Andrzej Jan Szejna

- Alessandra Mussolini în locul lui Carl Lang

Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE- Kazahstan, UE- Kirghistan şi UE-Uzbekistan şi pentru relaţiile cu Tadjukistan, Turkmenistan şi Mongolia :

- Jas Gawronski în locul lui Albert Jan Maat

- Marusya Ivanova Lyubcheva în locul lui Adam Gierek

- Fausto Correia nu mai este membru

Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-Georgia:

- Evgeni Kirilov

- Marian-Jean Marinescu în locul lui Frieda Brepoels

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel:

- Gabriele Albertini, Philip Dimitrov Dimitrov, Giorgio Carollo, Vasile Dîncu, Andrzej Jan Szejna şi Lydia Shouleva

- Antonio Tajani nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian:

- Frieda Brepoels, Hannes Swoboda şi Mario Borghezio

- Kyriacos Triantaphyllides în locul lui Adamos Adamou

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia):

- Ioannis Varvitsiotis, Iratxe García Pérez, Alfonso Andria şi Dumitru Gheorghe Mircea Coşea

- Inés Ayala Sender în locul lui Luis Yañez-Barnuevo García

- Hélène Flautre nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek:

- Martin Dimitrov şi Hélène Flautre

- Dimitar Stoyanov în locul lui Alessandra Mussolini

Delegaţia pentru relaţiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen:

- Eugen Mihăescu

- Roberta Alma Anastase în locul lui Nicole Fontaine

- Joost Lagendijk nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Iran:

- Radu Podgorean, Georgios Karatzaferis şi Carl Lang

- Giusto Catania şi Hans-Peter Martin nu mai sunt membri

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite:

- Radu Ţîrle, Christoph Konrad, Konstantin Dimitrov, Atanas Paparizov, Corina Creţu, Karin Riis-Jørgensen, Sarah Ludford, Salvatore Tatarella şi Pierre Jonckheer

- Adrian-Mihai Cioroianu în locul lui Karin Resetarits

- Alfonso Andria nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada:

- Károly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa şi Petre Popeangă

- Edit Herczog în locul lui Zita Gurmai

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din America Centrală:

- David Casa, Marie-Noëlle Lienemann, Jan Jerzy Kułakowski şi Wiesław Stefan Kuc

- Maria Badia i Cutchet în locul lui Inés Ayala Sender

- Gianluca Susta în locul lui Lapo Pistelli

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină:

- Fausto Correia, Ovidiu Ioan Silaghi şi Jean-Claude Martinez

- Gabriela Creţu în locul lui Margrietus van den Berg

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia:

- Dieter-Lebrecht Koch, Ioan Mircea Paşcu, Karin Resetarits şi Umberto Pirilli

- Elena Valenciano Martínez-Orozco în locul lui Maria Badia i Cutchet

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză:

- Monica Maria Iacob-Ridzi, Daciana Octavia Sârbu, Eluned Morgan, Stavros Arnaoutakis, Eduard Raul Hellvig, Antonyia Parvanova şi Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

- Jorgo Chatzimarkakis în locul lui Karin Riis-Jørgensen

- Hans-Peter Martin în locul lui Gianni De Michelis

- Jacky Henin în locul lui Gabriele Zimmer

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud:

- Christian Ehler

Delegaţia pentru relaţiile cu India:

- Christopher Beazley în locul lui Christian Ehler

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN):

- Kristian Vigenin şi Alexandru-Ioan Morţun

- Athanasios Pafilis nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Peninsula Coreană:

- Vincenzo Aita

- Alexandra Dobolyi în locul lui Andres Tarand

- Umberto Bossi în locul lui Francesco Enrico Speroni

- Philip Claeys în locul lui Fernand Le Rachinel

- Gérard Onesta nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Australia şi Noua Zeelandă:

- Françoise Grossetête, Alexandru Athanasiu, Evangelia Tzampazi şi Paavo Väyrynen

- Adamos Adamou în locul lui Kyriacos Triantaphyllides

- Fernand Le Rachinel în locul lui Philip Claeys

- Leopold Józef Rutowicz nu mai este membru

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud:

- Atilla Béla Ladislau Kelemen, Adam Gierek, Catherine Guy-Quint şi Georgios Toussas

Preşedintele constată că nu există nicio obiecţie. Aceste numiri sunt, prin urmare, ratificate.


16. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele anunţă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii comune a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 5 martie 2007 în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire pentru perioada 2007-2013 a unui program specific de prevenire şi combatere a violenţei faţă de copii, tineri şi femei şi de protejare a victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor (Daphne III) ca parte a programului general „Drepturi fundamentale şi justiţie” (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))
retrimis fond: FEMM.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 16.03.2007.


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru (articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură):

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo şi Helmuth Markov

25

86/2006

Adriana Poli Bortone

31

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries şi Thomas Ulmer

463

88/2006

Daniel Strož

40

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta şi Sylvia-Yvonne Kaufmann

166

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo şi Jean Lambert

54

91/2006

Daniel Strož

21

1/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke şi Koenraad Dillen

13

2/2007

Robert Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg şi Carl Schlyter

176

3/2007

Bogusław Rogalski

30

4/2007

Konrad Szymański, Charles Tannock şi Marek Siwiec

76

5/2007

Eugenijus Gentvilas, Arūnas Degutis, Gintaras Didžiokas şi Eugenijus Maldeikis

18

6/2007

Adriana Poli Bortone

13

7/2007

Oldřich Vlasák

11

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer şi Bernat Joan i Marí

38

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis şi Linda McAvan

105

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen şi Iñigo Méndez de Vigo

181

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, AlexanderStubb şi John Bowis

139

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini şi Daniel Cohn-Bendit

188

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

25

15/2007

Adriana Poli Bortone

26

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni şi ClaudeTurmes

172

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini şi Hiltrud Breyer

115

18/2007

Urszula Krupa şi Witold Tomczak

9

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis şi Tobias Pflüger

34

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber şi Claudio Fava

67

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti şi Anna Záborská

27

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini şi Caroline Lucas

47

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits şi Csaba Sándor Tabajdi

14

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser şi Mihael Brejc

90

25/2007

Andreas Mölzer

8

26/2007

Andreas Mölzer

5

27/2007

Aldo Patriciello

17

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior şi Marco Pannella

50

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi şi Jens Holm

38

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu şi Alexandru-Ioan Morţun

8


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc la 28.03.2007 şi 29.03.2007.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 17.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hybášková, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate