Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

4. Ανάθεση αποστολής σε βουλευτή
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας του κοινοποίησε την απόφασή του να ορίσει το Jan Zahradil ως εκπρόσωπό του στις διαβουλεύσεις σχετικά με τη “Δήλωση του Βερολίνου” και γενικότερα στο πλαίσιο της αναθέρμανσης της συνταγματικής διαδικασίας κατά τη γερμανική Προεδρία της ΕΕ.

Η νομική επιτροπή, η οποία ανέλαβε να εξετάσει το ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, του Κανονισμού, έχοντας συνεδριάσει σχετικά στις 19 και 20 Μαρτίου 2007, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η αποστολή είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ασύμβατο στην αποστολή του Jan Zahradil και μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την κοινοβουλευτική του εντολή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου