Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

5. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Iraks parlament som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Hamid Mousa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy