Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles

6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE-, PSE-, ALDE- og NI-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Ria Oomen-Ruijten

INTA: Corien Wortmann-Kool i stedet for Albert Jan Maat

CONT: Ruth Hieronymi i stedet for Vito Bonsignore

REGI: Wolfgang Bulfon i stedet for Giulietto Chiesa

PECH: Joop Post i stedet for Albert Jan Maat

JURI: Giulietto Chiesa i stedet for Wolfgang Bulfon

LIBE: Albert Jan Maat i stedet for Ria Oomen-Ruijten

FEMM: Albert Jan Maat i stedet for Corien Wortmann-Kool

PETI: Gay Mitchell

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Adam Gierek

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen): Filiz Husmenova

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Kurt Lechner i stedet for Jan Zahradil

Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen: Françoise Grossetête var ikke længere medlem.

Delegationen for Forbindelserne med Mercosur: Gérard Deprez i stedet for Antoine Duquesne

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Gianni De Michelis

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Nedzhmi Ali

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Jan Zahradil i stedet for Kurt Lechner

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Jacek Saryusz-Wolski

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik