Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel

6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-DE-, PSE- ja ALDE-ryhmiltä sekä sitoutumattomien ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Ria Oomen-Ruijten

INTA-valiokunta: Albert Jan Maatin tilalle Corien Wortmann-Kool

CONT-valiokunta: Vito Bonsignoren tilalle Ruth Hieronymi

REGI-valiokunta: Giulietto Chiesan tilalle Wolfgang Bulfon

PECH-valiokunta: Albert Jan Maatin tilalle Joop Post

JURI-valiokunta: Wolfgang Bulfonin tilalle Giulietto Chiesa

LIBE-valiokunta: Ria Oomen-Ruijtenin tilalle Albert Jan Maat

FEMM-valiokunta: Corien Wortmann-Koolin tilalle Albert Jan Maat

PETI-valiokunta: Gay Mitchell

EU:n ja Uzbekistanin välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja suhteista Tadzikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Adam Gierek

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Filiz Husmenova

Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: Jan Zahradilin tilalle Kurt Lechner

Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta: Françoise Grossetête ei ole enää jäsen

Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Antoine Duquesnen tilalle Gérard Deprez

Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta: Gianni De Michelis

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Nedzhmi Ali

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta: Kurt Lechnerin tilalle Jan Zahradil

Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Jacek Saryusz-Wolski

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö