Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE-DE, PSE och ALDE och de grupplösa ledamöterna hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Ria Oomen-Ruijten

utskottet INTA: Corien Wortmann-Kool i stället för Albert Jan Maat

utskottet CONT: Ruth Hieronymi i stället för Vito Bonsignore

utskottet REGI: Wolfgang Bulfon i stället för Giulietto Chiesa

utskottet PECH: Joop Post i stället för Albert Jan Maat

utskottet JURI: Giulietto Chiesa i stället för Wolfgang Bulfon

utskottet LIBE: Albert Jan Maat i stället för Ria Oomen-Ruijten

utskottet FEMM: Albert Jan Maat i stället för Corien Wortmann-Kool

utskottet PETI: Gay Mitchell

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet: Adam Gierek

delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen: Filiz Husmenova

delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna: Kurt Lechner i stället för Jan Zahradil

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen): Françoise Grossetête är inte längre ledamot

delegationen för förbindelserna med Mercosur: Gérard Deprez i stället för Antoine Duquesne

delegationen för förbindelserna med Japan: Gianni De Michelis

delegationen för förbindelserna med Sydasien: Nedzhmi Ali

delegationen för förbindelserna med Indien: Jan Zahradil i stället för Kurt Lechner

delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Jacek Saryusz-Wolski

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy