Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 28 ta' Marzu 2007 - Brussell

7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti:

- Rapport dwar l-integrazzjoni ta' l-Istati Membri Ġodda fil-Politika Komuni għall-Agrikoltura (2006/2042(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Rapport dwar inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/348/ĠAI dwar is-sigurtà b'konnessjoni ma' logħbiet tal-futbol b'dimensjoni internazzjonali (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-responsabilità ċivili u l-garanziji finanzjarji tas-sidien tal-bastimenti (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-konformità mar-rekwiżiti marbuta ma' l-Istat tal-bandiera (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi partikulari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/477/KEE, 91/383/KEE, 92/29/KEE u 94/33/KE, għas-simplifikazzjoni u għar-razzjonalizzazzjoni tar-rapporti relatati ma' l-implimentazzjoni prattika (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fiż-żieda tal-kapital tal-Fond Ewropew għall-Investiment (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Rapport dwar il-futur tar-riżorsi proprji ta' l-Unjoni Ewropea (2006/2205(INI)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Rapport dwar il-futur tal-Kosovo u l-irwol ta' l-UE (2006/2267(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja ta' l-2008 - Taqsimiet II, IV, V, VI, VII, VIII (A) u VIII (B) - u dwar l-abbozz ta' estimi preliminari tal-Parlament Ewropew (Taqsima I) għall-proċedura tal-baġit ta' l-2008, Taqsima I – Parlament Ewropew, Taqsima II – Kunsill, Taqsima IV – Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Qorti ta' l-Awdituri, Taqsima VI – Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII – Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (2007/2013(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari:

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji ta' l-għargħar (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Inġenerija Ġenetika (B6-0120/2007)

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-Riżerva Naturali Internazzjonali tat-Tagus (B6-0141/2007)

irreferut

responsabbli :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar azzjoni ta' l-UE rigward il-ħtif ta' 3 suldati Iżraeljani fil-Lvant Nofsani (B6-0142/2007)

irreferut

responsabbli :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-teknoloġija ta' ''faħam nadif'' (B6-0143/2007)

irreferut

responsabbli :

ITRE

Avviż legali - Politika tal-privatezza