Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. marec 2007 - Bruselj

7. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila:

- Poročilo o vključevanju novih držav članic v skupno kmetijsko politiko (2006/2042(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Poročilo o pobudi Republike Avstrije za sprejetje Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2002/348/PNZ o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij (KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (KOM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o udeležbi Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada (KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Poročilo o prihodnosti lastnih sredstev Evropske unije (2006/2205(INI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Poročilo o prihodnosti Kosova in vlogi EU (2006/2267(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Poročilo o smernicah za proračunski postopek za leto 2008 – oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII in IX, in o predhodnem predlogu načrta odhodkov Evropskega parlamenta (Oddelek I) za proračunski postopek za leto 2008, Oddelek I – Evropski parlament, Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče, Oddelek V – Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII –Odbor regij, Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2007/2013(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Giuseppeja Garganija (2006/2300(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Cristiana Muscardini: Predlog resolucije o genskem inženiringu (B6-0120/2007)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo in Carlos Coelho: Predlog resolucije o mednarodnem naravnem rezervatu Tejo (B6-0141/2007)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Cristiana Muscardini: Predlog resolucije o ukrepih EU v zvezi z ugrabitvijo treh izraelskih vojakov na Bližnjem vzhodu B6-0142/2007)

posredovano

pristojni :

AFET

- Salvador Garriga Polledo: Predlog resolucije o tehnologiji čistega premoga (B6-0143/2007)

posredovano

pristojni :

ITRE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov