Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

8. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 85 och 86/2006 som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy