Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles

9. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget:

1) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Andreas Mölzer om en fornuftig anvendelse af EU-organer (0031/2007)

- Elizabeth Lynne om slaveri i dag 200 år efter den transatlantiske slavehandels ophør (0032/2007)

- Jacky Henin og Marco Rizzo om Den Europæiske Unions nødvendige aktioner til fordel for den europæiske luftfartsindustri (0033/2007)

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner og Raül Romeva i Rueda om oprettelse af en EU-hotline for ofrene for menneskehandel (0035/2007)

- Romana Jordan Cizelj og Christian Ehler om drivhusgasemissioner fra kvægsektoren (0036/2007)

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono og Patrick Gaubert om bekæmpelse af handel med og udnyttelse af børn i fodboldverdenen (0037/2007)

- Cristian Stănescu om de racistiske og fremmedfjendske angreb begået af Maurizio Zamparini (0038/2007).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik