Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel

9. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Andreas Mölzer EU-laitosten tarkoituksenmukaiseen käyttöön (0031/2007)

- Elizabeth Lynne nykyaikaiseen orjuuteen, jota ilmenee vielä 200 vuotta Atlantin yli harjoitetun orjakaupan päättymisen jälkeen (0032/2007)

- Jacky Henin ja Marco Rizzo tarvittaviin Euroopan unionin toimiin Euroopan ilmailuteollisuuden tukemiseksi (0033/2007)

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner ja Raül Romeva i Rueda ihmiskaupan uhreille tarkoitetun EU:n laajuisen hätänumeron käyttöönottoon (0035/2007)

- Romana Jordan Cizelj ja Christian Ehler karjankasvatusalan aiheuttamiin kasvihuonekaasujen päästöihin (0036/2007)

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono ja Patrick Gaubert jalkapallossa tapahtuvan lapsikaupan ja lasten hyväksikäytön torjuntaan (0037/2007)

- Cristian Stănescu Maurizio Zamparinin rasismia ja muukalaisvihaa lietsoviin väitteisiin (0038/2007).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö