Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2007. gada 28. marts - Brisele

9. Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants):

- Andreas Mölzer - par ES iestāžu saprātīgu darbību (0031/2007),

- Elizabeth Lynne - par cilvēku paverdzināšanu mūsdienās, pēc transatlantiskās vergu tirdzniecības aizlieguma 200. gadadienas (0032/2007),

- Jacky Henin un Marco Rizzo - par Eiropas Savienības rīcību, kas vajadzīga aviācijas nozares atbalstam (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner un Raül Romeva i Rueda - par visas Eiropas Savienības uzticības tālruņa līnijas izveidi cilvēku tirdzniecības upuriem (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj un Christian Ehler - par lopkopības nozares siltumnīcefekta gāzu emisijām (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono un Patrick Gaubert - par cīņu pret bērnu tirdzniecību un izmantošanu futbolā (0037/2007),

- Cristian Stănescu - par Maurizio Zamparini rasistiskajiem un ksenofobajiem uzbrukumiem (0038/2007).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika