Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna::

1) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Andreas Mölzer om en meningsfull insats från EU-organen (0031/2007),

- Elizabeth Lynne om modernt slaveri efter 200-årsdagen av avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln (0032/2007),

- Jacky Henin och Marco Rizzo om vad Europeiska unionen måste göra för att stödja den europeiska flygplansindustrin (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner och Raül Romeva i Rueda om inrättandet av en EU-täckande telefonjour för personer som fallit offer för människohandel (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj och Christian Ehler om utsläpp av växthusgaser från boskapssektorn (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono och Patrick Gaubert om kampen mot handel med och utnyttjande av barn i samband med fotboll (0037/2007)

- Cristian Stănescu om Maurizio Zamparinis rasistiska och främlingsfientliga uttalanden (0038/2007).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy