Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. března 2007 - Brusel

12. Další kroky po Berlínském prohlášení (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Další kroky po Berlínském prohlášení

Angela Merkel (úřadující předsedkyně Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch za skupinu ITS, Jim Allister nezařazený, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo a Ioannis Varvitsiotis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok a José Manuel Barroso.

Rozprava je uzavřena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí