Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles

12. Opfølgning af Berlin-erklæringen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Opfølgning af Berlin-erklæringen

Angela Merkel (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch for ITS-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo og Ioannis Varvitsiotis.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik