Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel

12. Berliinin julistuksen vaikutukset (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Berliinin julistuksen vaikutukset

Angela Merkel (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo ja Ioannis Varvitsiotis.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok ja José Manuel Barroso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö