Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2007. március 28., Szerda - Brüsszel

12. A berlini nyilatkozat folyományai (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A berlini nyilatkozat folyományai

Angela Merkel (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo és Ioannis Varvitsiotis.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat