Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2007 m. kovo 28 d. - Briuselis

12. Tolesni veiksmai po Berlyno deklaracijos (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai po Berlyno deklaracijos

Angela Merkel (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo ir Ioannis Varvitsiotis.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika